Navigace

Obsah

Czech POINT

Od 1. 12. 2008 je na našem úřadu k dispozici služba CZECHPOINT -

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa CZECHPOINT poskytují tyto služby:

 

Výpis z veřejných evidencí:

    - obchodní rejstřík

    - živnostenský rejstřík

    - katastr nemovitostí

    - insolvenční rejstřík

   - výpis z rejstříků trestů právnických osob

Výpis z neveřejných evidencí:

    - rejstřík trestů

     - bodové hodnocení řidiče

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit odpovídající údaje pro vyhledávání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí

název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů - pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené potvrzení k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Ceník ověřených výstupů:

 

Evidence Cena za 1 stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík     100,- Kč                       50,- Kč
Živnostenský rejstřík     100,- Kč                       50,- Kč
Katastr nemovitostí     100,- Kč                       50,- Kč
Rejstřík trestů     100,- Kč                        0,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče     100,- Kč                       50,- Kč
Insolvenční rejstřík     100,- Kč                       50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů právnických osob     100,- Kč                        0,- Kč