Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kostel

TEST

 

Obec Děkov má bohatou historii, jejíž stopy jsou zde stále patrné. Je čím se kochat. Také proto, že žijeme v malebné krajině přírodního parku Džbán. Bohatá historie však dává mnoho důvodů k zamyšlení.

Nejstarší zmínky o vsi jsou z roku 1325. Tehdy byla majetkem rakovnického měšťana Racka a jeho syna Radislava. Dominantou obce je památkově chráněný barokně upravený kostel Narození sv. Jana Křtitele, který měl být založen již roku 1037 mnichy kláštera Ostrov u Daulege (v roce 1729 byl upraven a v roce 1868 rozšířen do dnešní podoby). Tvrz přestavěná na renesanční zámeček zanikla, když ji vlastníci kolešovického panství Wallisové přestali potřebovat.

Obec Děkov se nachází na území bývalých Sudet - na půl cesty mezi Rakovníkem a Žatcem. Je tvořena třemi částmi - Děkov, Vlkov a Nová Ves. Z přibližně tisíce obyvatel před druhou světovou válkou klesl počet trvale žijících dnes na pouhých 206 lidí. Vlkov přestal být samostatnou obcí s vlastní školou. Nejvýznamnější tvář obce a život v ní poznamenaly události 20. století a důsledky dějinných událostí ovlivňují život v obci do dnešních dnů (oběti 1. světové války, 2. světová válka, odsun německo-jazyčného obyvatelstva, opětovný návrat života při osidlování novým obyvatelstvem, jak z vnitrozemí Československa, tak ze zahraničí, rozpad zemědělského družstva a následné opouštění obce po roce 1989).

Lidem, kteří v Děkově dnes žijí nebo tráví volný čas, jde o kvalitní život. Udržují své domy, hospodaří, účastní se společenského života. Pomohli pojmenovat cesty k řešení mnoha naléhavých problémů v obci, které byly shrnuty ve strategickém plánu rozvoje obce. Dne 13. 7. 2007 byl strategický plán rozvoje obce schválen zastupitelstvem. Od té doby jsou projekty a záměry obce podřizovány základní ,,strategické vizi": Obec děkov s jejími částmi Nová Ves a Vlkov = obec v harmonické krajině, kde každé místo skýtá kvalitu bydlení a rekreace, kde společně budujeme novodobou historii v respektu k minulým dobám.

 

pokračování historie Děkova 

 

Adresa obecního úřadu:
Děkov č.p. 91
270 04  Hořesedly


Telefon:  313 594 286

E-mail obce:  dekov@iol.cz

IČ: 00639796

 Bankovní spojení: 404472389/0800

 Česká spořitelna a. s.

 IDDS: bjgbt73

 

Novinky z obce a okolí:

3. 7. - 31. 8. 2017

Záměr o prodeji pozemku č. st. 139/2 s objektem č. p. 88 v k.ú. Děkov

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. - 31. 8. 2017

Záměr o pronájmu Hospody Pod Kaštany - Děkov č.p. 10

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. 2017 - 30. 6. 2018

Schválený závěrečný účet obce Děkov za rok 2016

Úřední deskaZobrazit více

29. 6. - 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Úřední deskaZobrazit více

21. 6. - 30. 9. 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Úřední deskaZobrazit více